Literatura jellemzők

A Literatura minden egyes száma bőségesen számol be a magyar és a külföldi irodalom, tudomány és művészet legfrissebb jelenségeiről, mindenkor érdekes, eredeti formában. Megszólaltatja magukat a szellemi élet vezetőit, eleven riportázs formájában, nagyképű, de unalmas "tanulmányok" mellőzésével mondja el az olvasónak, hogy mi történik itthon és a külföldön a könyv kulturája körül. Közelebb hozza az írót és az olvasót, akiket eddig a könyvkiadás különböző adminisztratív külsőségei távoltartanak egymástól.
A Literatura az olvasónak vezetője is akar lenni abban, hogy minő könyvek azok - idehaza és külföldön - amelyeket olvasnia érdemes és kell, bőséges bibliográfiai rovatában pedig egyúttal áttekintést nyújt arról is, hogy egy-egy kérdésről mi a legújabb szakirodalom.
Külön értéke továbbá a Literaturá-nak a "Tudományos gyűjtemény" rovata, amelynek keretében hónapról-hónapra, közérthetően ismerteti a különböző tudományágak legfrissebb eredményeit.
A Literatura tehát nem kritikai, nem szépirodalmi, nem esztétikázó és nem tudományos folyóirat, hanem bőségesen illusztrált, érdekes riportújság a szellemi életről.