LOKSAK vízhatlan tasak 3db okostelefonokhoz jellemzők

LOKSAK vízhatlan tasak, 3db-os csomag, 7,6 x 14 cm (okostelefonokhoz)