Lovaglás, hajtás és málhásállatvezetés jellemzők

A lovaglást, hajtást és málhásállatvezetést tárgyaló utasítás oly elveknek és szabályoknak ismertetése, amelyeknek észszerű alkalmazása a kiképzésre szakszerű és egységes alapot teremt. Erre támaszkodva kiképezhetünk: ügyes lovasokat, hajtókat és málhásállatvezetőket, jó oktatókat, előrelátó és gondos parancsnokokat (vezetőket), megbízható és nagy teljesítőképességű lovakat. A kiképzés akkor érte el a célját, ha az arra hivatottak a lovak természetadta képességeit azok egészségének és testi épségének veszélyeztetése nélkül: gazdaságosan tudják hasznosítani, a lovak erejének növeléséhez értenek, a lovak elérhető legnagyobb teljesítőképességét, ha kell, teljes egészében ki is tudják használni.