Lucky Dip 1 jellemzők

Jungné Font Judit nyelvtani gyakorlókönyve az általános iskola 5-6. osztályos tanulóinak készült. Tartalmazza mindazt a nyelvtani, kiejtésbeli, szókincsbeli anyagot, amellyel ez a korosztály az angoltudás során találkozik. A könyv a szerző szándékai szerint jól illeszthető a piacon lévő hazai és külföldi nyelvkönyvek többségéhez. Alkalmas az órai munka kiegészítésére, otthoni gyakorlásra, egyéni, páros és csoportmunka végeztetésére. Az egyes nyelvi szintek felmérésére négy-négy teszt szolgál, amelyekhez megoldókulcsot is mellékeltünk. A következő kötet a 7-8. osztályosok gyakorlókönyve, s így a két kötet felöleli az általános iskolai angol tananyagot.