Lukács evangéliuma a szellemtudomány fényében jellemzők

"Bölcsesség és szeretet: az ember két szárnya, amellyel az Égbe emelkedhet. A bölcsesség, amely 'föntről' az emberbe áramlik, és a szeretet, amely az önzetlen tettek által az emberből a világba árad. A bölcsességben való növekedés érdekében le kell küzdenünk magunkban az anyanyelvű világszemléletet, a materialista gondolkodást, és nyitottá kell válnunk a szellemi tanítások felé. (...) Csak a tiszta lélek képes érdek nélkül szolgálni a másik embert! Az evangéliumok a bölcsesség és a szeretet forrásai. Ez a két isteni alapelv egyesülve, egymást áthatva jelenik meg Jézus Krisztusban, mint bölcsességteljes szeretet, és mint szeretetteljes bölcsesség..."