Luther és kora jellemzők

Luther hatalmas személyes bátorsággal, heves intelligenciával és germán makacssággal rendelkező ember volt. Korának teológiájával teleszívott elméje, annak képessége, hogy nagyon gyorsan meglássa egy ügy lényegét, és nyelvi ügyessége, ami képessé tette eszméinek érthető és életerős kifejezését - erős keverék volt. Férfiként mély hűségre, sőt szeretetre ihletett. Megvolt benne az élet nagyfokú élvezetének képessége. Egyszerre finom és csípős tudott lenni, és hiánya egy helyettesíthetetlen űrt hagyott maga után.