LUTHER VÁLOGATOTT MŰVEI 6. - PRÉDIKÁCIÓK jellemzők

Luther Mártont az Isten igéjével való szenvedélyes viaskodás tette reformátorra. Prédikációi leírása és elmondása során került bele abba a kohóba, amely őt magát is formálta, és amelynek izzásából a tiszta evangélium közel került az emberhez.Luther igen nagyfokú tudatossággal élt a nyilvánosság eszközeivel. Az írásmagyarázat és az arra épülő igehirdetés volt a szívügye: a Szentírás doktoraként tartotta egyetemi előadásait, és írta egyre-másra exegetikai műveit, ezzel párhuzamosan pedig sok ezer igehirdetést tartott a wittenbergi városi templomban és máshol.Az igehirdetés volt Luther legfontosabb eszköze, amellyel hidat tudott verni Isten és ember közé, sőt amellyel a meglevő egyéb konfliktusokat is oldani tudta. Ennek legerősebb példája az az 1522-es eset, amikor wartburgi magányában hírét vette, hogy távollétében Wittenbergben a rajongók képeket és eszméket romboló tevékenysége veszélyezteti a reformáció ügyét. Lóra pattant, és ott termett, azzal sem törődve, hogy ő maga birodalmi áto