MÁCSAI HUNCUTSÁGOK jellemzők

Galgamácsa neve ismerősen hangzik mindenkinek, aki érdeklődik a népi kultúra iránt. A napjainkig hagyományőrző falu prózafolklórjáról azonban mostanáig semmit sem tudtunk. A szerző Villányi Péter, a debreceni egyetemen végzett néprajzkutató, hosszú évek kitartó munkájával kalászolta össze a falu prózai elbeszélő népköltészetének úgyszólván, ma még föllelhető darabját. Így jött létre a maga nemében páratlan, háromezret is meghaladó szövegből álló gyűjteménye. A gazdag anyag egy szeletét villantja föl ez a kötet: tréfás elbeszéléseket, azon belül élcelődő falucsúfolókat, valamint változatos esendőségeket, csalafintaságokat és vérbő, pajzán, szókimondó, olykor pedig meghökkentő paraszti történeteket. A kötet elsősorban a letűnt paraszti világ mulatságos históriáit, tarka adomáit, derűs tréfáit kedvelő olvasók érdeklődésére tarthat számot.