Magadtól menekvésed jellemzők

Szilágyi Judit munkája, a SZÓ_KÖZ sorozat indítódarabja az első átgondolt és egyben filológiailag is teljes mértékben megbízható kísérlet annak a hatalmas terjedelmű szövegvilágnak a bejárhatóvá tételére, amelyet Füst Milán Naplójaként ismerünk.
A Teljes Napló két kötetét és az Összegyűjtött leveleket gondozó és sajtó alá rendező fiatal irodalomtudós arra tesz kísérletet, hogy a Napló keletkezéstörténetének a legkorszerűbb filológiai szempontok alapján történő leírásától eljusson ennek a szinte beláthatatlanul heterogén szövegtengernek műként való értelmezéséig. Ez a törekvés egyedülálló az eddigi Füst-szakirodalomban, noha egybecseng az írónak azokkal a kijelentéseivel, amelyek éppen ezt a végeláthatatlan szövegfolyamot nevezték meg "főműként".