Magnet Deutsch 1: Kommunikatives Kursbuch für Anfänger (CD melléklettel) jellemzők

A kiadvány egy kétkötetes német nyelvkönyv első kötete, amely a kezdő nyelvtanulóknak készült. A könyv célja, hogy eljuttassa a nyelvtanulókat egy olyan szintű nyelvismerethez, amellyel már nyugodt szívvel látogathatnak német nyelvű országokba, s amellyel a hétköznapi témákban meg tudják értetni magukat. A könyv feldolgozza a napi beszédtémákat, azokhoz megfelelő szókincset és nyelvtani ismereteket nyújt. Ez az ismeretanyag megfelel az alapfokú nyelvvizsgák követelményeinek is, sőt bizonyos vonatkozásban meg is haladja azokat. A könyv 28 leckében dolgozza fel az új ismeretanyagot, a 29. lecke egyfajta lezárása az alapfokú tanulmányoknak. Minden olvasmányhoz található egy-egy szöveg a mellékelt CD-n, melyekhez változatos feladatok találhatók a könyvben. A CD szövegei a könyvben írott formában is megtalálhatók. A kötet végén leckékre bontott nyelvtani összefoglaló található, magyar nyelvű magyarázatokkal. A könyvhöz külön munkafüzet is tartozik a nyelvtani ismeretek elmélyítése céljából.