Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században jellemzők

A kötet tíz szerzője tíz agrárpolitikus - báró Wesselényi Miklós, gróf Károlyi Sándor, Darányi Ignác, Czettler Jenő, Nagyatádi Szabó István, Takács József, Matolcsy Mátyás, Nagy Imre, Erdei Ferenc, Fehér Lajos - törekvéseinek, koncepciójának felvillantásával rajzolja meg a hazai agrárpolitika másfél évszázados ívét a IX. század közepétől a XX. század végéig.