MAGYAR ASSZOCIÁCIÓS NORMÁK ENCIKLOPÉDIÁJA I. jellemzők

Számos alkalmazott és elméleti tudományterület művelői - elméleti nyelvészek, általános, illetve fejlődéspszichológusok, pszicho- és szociolingvisták, afáziológusok, igazságügyi nyelvészek, valamint általános és középiskolai tanárok, de akár még írók, költők is haszonnal forgathatják a pécsi nyelvészprofesszor könyvét, mely a mai tíz-tizennégy évesek szóasszociációs hálózatáról nyújt képet. A mű első részét közli annak az alkalmazott pszicholingvisztikai vizsgálatsorozatnak, amely az 1980-as évek elején megkezdett kutatásokat folytatja, egészíti ki, és a magyarországi, illetve kárpátaljai tíz-tizennégy, valamint tizennyolc-huszonnégy éves korosztály mentális lexikonát méri föl. A 2004-2006, valamint 2006-2008 közt elvégzett kérdőíves vizsgálatok anyaga mellett a kiadó megjelenteti reprint formában a korábbi évtizedek ilyen irányú kutatásait közreadó publikációkat is. A kötet magyar és angol nyelvű bevezetője részletes leírást ad a kutatásról, ezt követi a szótár - egy-egy közszó alatt