Magyar címertan jellemzők

Bertényi Iván új szintézise két fő részből áll: az első nagy fejezet a heraldikai alapfogalmakkal ismerteti meg az olvasót, a második rész hazai címertanunk főbb, történeti és leíró témaköreit tárgyalja (a magyar államcímer, megyecímerek, egyházi heraldika, városi és községi címerek, céhcímerek stb.). Lévén a heraldika a történettudomány segédtudománya, az egyes fejezetek időrendben mutatják be a különböző címertípusok magyarországi megjelenését, majd elterjedését. A kötetet napjaink heraldikájának bemutatása zárja. A könyv bőséges jegyzetanyaga lehetővé teszi a heraldika különböző kérdéseinek az eddiginél árnyaltabb bemutatását.