Magyar-francia-magyar jogi szótár jellemzők

A Magyar-francia-magyar jogi szótár hiánypótló mű. E területen ugyanis az elmúlt 70 évben nem jelent meg Magyarországon szótár. A mintegy 7000 francia és magyar jogi címszót, valamint további több ezer kapcsolódó jogi kifejezést tartalmazó szótár anyagának kiválasztásakor a "jogi szaknyelv" értelmezése elsősorban az alábbi területekre korlátozódott: a jogalkotás intézményei (francia, magyar és EU-intézmények) és folyamata; a joganyag: polgári jog, büntetőjog, családjog, munkajog, gazdasági jog stb.(benne kiemelten az EU-jog); a jogalkalmazás intézményei (hatóságok, közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek: magyar és francia bíróságok és az Európai Közösségek Bírósága) és folyamata.