Magyar helyesírás jellemzők

Szótárunkat elsősorban az iskolába járó fiataloknak szánjuk. A szerkesztés során főként ennek a társadalmi rétegnek a nyelvi problémáit, helyesírással kapcsolatos igényeit tartottuk szem előtt. Ennek alapján a Magyar helyesírás c. szótár szóanyaga egyrészről olyan modern elemeket tartalmaz, amelyek napjaink nyelvhasználatát jellemzik, másrészt igyekszik átfogni az iskolában tanult közismereti tantárgyak - többek között az irodalom, a nyelvtan, a történelem, a matematika, a fizika, az informatika, a kémia, a biológia és a földrajz - legfontosabb és helyesírási szempontból problémás szavait. Természetesen egyik szempontból sem ígérhetjük a teljességet, hiszen a nyelv szavainak száma végtelen.