MAGYAR HELYSÉGNÉV-AZONOSÍTÓ SZÓTÁR jellemzők

Az alapvető kézikönyv a teljesség igényével veszi számba a történeti Magyarország helységeinek neveit, e nevek változtait, tájékoztat a települések lakosságának etnikai és felekezeti összetételéről, helységek egyesüléséről és szétválásáról. A 3. kiadás bővült azzal a középkori névállománnyal, amely a mai falvakhoz és városokhoz kötődik. E kiadáshoz új színes térképszelvények készültek, közülük kiemelkednek az 1913. évi közigazgatási beosztás térképei.