Magyar írók az Adrián jellemzők

A végtelenséget, a nagyvilág kapuját jelentő tenger nekünk, magyaroknak - kétség nem férhet hozzá - a kék Adria. Ez a tenger van hozzánk a legközelebb, és a magyar-horvát állami közösség évszázadai okán ez az egyetlen, amelyhez van történelmi közünk. Így a magyar művelődés múltjában is gazdag színekkel jelenik meg latin krónikáinktól kezdve, melyek beszámolnak Könyves Kálmán útjáról Dalmáciába, és IV. Béla meneküléséről. Az Adriai tengernek szirénája pedig maga a költő és hadvezér Zrínyi Miklós. Az Adria-élmény - vágyakozás és kíváncsiság, a mediterrán világ iránti vonzalom - számos változatát megtaláljuk későbbi irodalmunkban is, a romantika korától kezdve szinte folyamatosan a XX. század közepéig. Kötetünkben egy évszázad prózai írásaiból válogattunk. A szerzők között ott találjuk irodalmunk klasszikusait - például Jókai Mórt, Cholnoky Viktort, Kosztolányi Dezsőt, Hamvas Bélát és Márai Sándort-, valamint többé-kevésbé elfeledett írókat is. Az ő kalauzolásukkal utazhatunk végig ezen a csodálatos tengerparton Fiumétól Raguzáig.