MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG - KÜLÖNÖS RÉSZ EURÓPAI UNIÓS KITEKINTÉSSEL - jellemzők

Bővített, átdolgozott kiadásA rendszerváltás óta - a magyar állam- és jogtudományi karok tanszékeivel közösen - elso ízben kerül sor magyar közigazgatási jogi tankönyv kiadására. A kötet az utóbbi idokben végbement alkotmány- és jogszabályi változások, a közigazgatás rendszerében végbement folyamatok és fejlodési irányok számbavételével részletesen foglalkozik a közigazgatás és a közigazgatási jog alapintézményeivel, a jogérvényesítés és a jogalkalmazás módszertani problémáival. Átfogó képet ad a közigazgatás szervezeti-intézményi rendjérol, az irányítás, a felügyelet és az ellenorzés kérdéseiről. külön rész tárgyalja a közigazgatás muködési mechanizmusát. Elemzi és sokoldalúan tárgyalja az államigazgatási eljárási jog és a szabálysértési eljárás alapintézményeit, az államigazgatási jogi szankció kérdéskörét.