Magyar külpolitika a 20. században jellemzők

A kötet szerzői valamilyen módon a Teleki László Intézet kutatásaiban, illetve annak konferenciáin vettek részt, anélkül azonban, hogy egy egységes iskolateremtő szemlélet részesei lennének. Ellenkezőleg: a kötet bevallott célja nem a magyar külpolitika egységes szemléletű, monografikus igénnyel történő bemutatása, hanem inkább a magyar külpolitikáról szóló vitakultúra és problématudat fejlesztése a témák, a megközelítések és a szerzők sokféleségével. Ebben az értelemben a kötet írásai a kilencvenes évek Külpolitika, valamint a Külügyi Szemle hasábjain megjelent tanulmányok hagyományait követik, laza szálra fűzve fel a legkülönfélébb témákat az euroatlanti csatlakozástól a szomszédpolitikán át a külpolitikai "triád" értelmezéséig, a külpolitika konszenzuskultúrájáig és a külpolitika változását taglaló elméletekig. A kötet ezért egyfajta kísérlet arra, hogy a magyar külpolitika figyelmének előterében álló problémákról diagnózissal szolgáljon. (Részlet az előszóból)