MAGYAR LEIRÓ NYELVTAN - MONDATTAN I. - SZERK.: KÁLMÁN LÁSZLÓ - jellemzők

A kötetet azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a magyar nyelvtan még fel nem tárt összefüggései, a szabályszerűségek és a kivételek bonyolult hálózata, a jelentés finom különbségeiből származó változatok összefüggései iránt.www.tintakiado.hu