MAGYAR LOVAGKÖNYV - A FEUDALIZMUS KÉZIKÖNYVE jellemzők

A XXI. század nagy szenzációi a szabadkomővességgel, titkos társaságokkal foglalkozó kötetek. Ám az átlagember igen keveset tud ezekről – kialakulásukról, működésükről, a háttérben meghúzódó mozgató szálakról. Királylehotai, kisrákói és bisztricskai Lehoczky József izgalmas, hiteles történelmi tényeket felsorakoztató könyve egyfajta kulisszák mögötti érzést keltve kalauzolja el az olvasókat a korona és kard, egyház és hűbériség, lovagrendek, szerzetesrendek és titkos-társaságok, koronázás és lovagavatás, királyok, fejedelmek, pápák és császárok korszakába. Végigkövethetjük a keresztény egyház és a Római Szent Birodalom létrejöttét és betekintést nyerhetünk a kora-középkori magyar és a nyugati feudális társadalmi rendszer szerkezetébe, miközben érdekes utazást teszünk a heraldika titokzatos világában is.