Magyar művelődéstörténet jellemzők

Az 1940-es évek óta nem készült nagyobb szabású összefoglaló a magyar kultúra múltjáról. A kötet szerzői más-más szakterületek kutatói, ezt a régi hiányt pótolják. Koronként változó fontos tényezők és meghatározó elemek következményeként a tematika sokfelé ágazik, de a történetkutató tudományok együttműködésbeli mégis egységesen bontakozik ki az a kulturális-civilizációs folyamat, amelyet mai hazájába érkezése előtt, majd 1100 éves kárpát-medencei története során a magyarság létrehozott, és a mi földrészünkbe gyökereztette, egyedi vonásokkal ruházva föl a magyar művelődést. A kötet egyes fejezetei a nagy történelmi korszakokat és stílusáramlatokat követik.