MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON VIII. KÖZÉPKOR ÉS KORA ÚJKOR jellemzők

A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (röviden: MAMŰL)a Balassi Kiadó nagyszabású vállalkozása, amely 1993-2003 között,több száz szerző bevonásával készült. Az államalapítástól a 18. század végéigfogja át a magyar művelődéstörténetet. A középkor és akora újkor tágan értelmezett kultúrájáról igyekszik átfogó képet rajzolni.