Magyar-Német kéziszótár jellemzők

A 2000-ben megjelent Német-magyar kéziszótár után elkészült a Magyar-német kéziszótár. A Német-magyar szótárban bevált és korábbi szótárakhoz képest sok tekintetben új elemeket, ábrázolási elveket megvalósító koncepció e szótárban annyiban változott, amennyiben ezt a magyar nyelv sajátosságai és a szótár iránya szükségessé tették. E koncepció három meghatározó elemét lehet kiemelni: a címszóállomány gondos kiválasztása, a jelentések és azok német megfeleléseinek könnyen áttekinthető szerkezetben való bemutatása, a célnyelvi megfelelések helyes használatát megkönnyítő további információk, valamint szemléltető példák.