Magyar-német szótár NET-tel jellemzők

E szótár közel 60 000 címszavával lényegesen nagyobb találati valószínűséget ígér a felhasználónak, mint Halász Előd 1973-ban kiadott Magyar-német kéziszótára, amelyben 40 000 címszó van. A szótár egyébként nem e Halász-mű felújítása, hanem a főszerkesztők által átdolgozott nagyszótár és kisszótár adatbázisán alapuló, ám lényegében pontról pontra ellenőrzött és újragondolt, azaz új szótár. A kiadvány az említett kéziszótár címszóállományától nemcsak a mennyiség, hanem az összetétel tekintetében is jelentősen eltér. A másfélszeres címszómennyiségben a többletet részben a hagyományos szókincs megfelelő gyakoriságú elemei, részben az eltelt idő alatt született új szavak alkotják.