MAGYAR NÉPZENEI ALAPISMERETEK (CA 0506) jellemzők

A magyarság önismeretének egyik lényeges összetevője: a magyar népzene, ezen belül pedig a magyar népdal ismerete. Gelencsér Ágnes tankönyve nemcsak szakmaihiányt pótolhat tehát a mintegy másfélszáz népdal, népballada, népszokás közzétételével, hanem egy újfajta élményszerzés lehetőségét is megcsillantja. A bevezető részben a magyarság eredetét, a magyar népzenekutatás múltját és jelenét, a magyar népzene típusait és stílusrétegeit ismerteti. Ezután az egyes műfajok, illetve alkalmak szerint van csoportosítva a dalanyag. Mindegyik fejezet élén a műfaj rövid összefoglaló ismertetése áll, ezt követik a szöveggel kiegészített kották, majd a magyar népi hangszerek szöveges és képi bemutatása. Függelékként csatlakozik elméleti összefoglalás, a zenei és népzenei kifejezések értelmezése, jelmagyarázat, továbbá a közölt dallamok betűrendes mutatója, végül értékes bibliográfia.