Magyar nyelv és kommunikáció Tanári kézikönyv a 7-8. évfolyam számára jellemzők

A kézikönyv gyakorlati és elméleti útmutatót ad a magyar szakos tanárok pedagógiai munkájához. Ötlettárat, a fogalmazástanításhoz címeket és témákat, valamint tollbamondásra ajánlott szövegeket is tartalmaz.