Magyar nyelv Tankönyv és Szöveggyűjtemény a 12. évfolyam számára jellemzők

A tankönyvsorozat minden iskolatípusban használható. A tananyag felépítése, tárgyalásmódja megfelel a kerettanterv szemléletének és követelményeinek. Jelen tankönyv és szöveggyűjtemény a középiskola tizenkettedik osztálya számára készült.