MAGYAR NYELVTAN - KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE! - (MK 00201) jellemzők

A könyv két tételsorozatban foglalja össze és ismételteti át az érettségi nyelvtani vizsgaanyagot. A szerző minden egyes témakörben először lényegretörően, sűrítetten föleleveníti az elméleti tudnivalókat, majd ügyes feladatokat nyújt az elmélet gyakorlati alkalmazására. A két tételsorozatban más-más a sorrend, eltérőek a hangsúlyok, de akármelyik változatot követjük is, ugyanarra az eredményre jutunk: átismételtük mindazt, amit az iskolás évek során meg kellett (volna) tanulni. A szerző a grammatikai ismereteken kívül a velük kapcsolatos kommunikációelméleti, nyelvhasználati, beszédművelési, stilisztikai és helyesírási kérdésekre is kitér. A könyv végén megtaláljuk azoknak a feladatoknak a helyes megoldását is, amelyek nem kívánnak sajátos válaszadást vagy egyéni alkotómunkát.