MAGYAR ODÜSSZEIA - ÜKH 2015 jellemzők

Van-e összefüggés a világosi és a trianoni tragédia között? Az I. világháború honvédő háború volt, vagy Magyarország apokalipszise, amely az 1848-as eszmék feladásából és a legsúlyosabb politikai hibákból következett? Minderről a regény főhősei, a 48-as veterán apa – a forradalom és a függetlenség rendületlen híve – és a kiegyezés utáni építés iránt elkötelezett fia között is élénk vita folyik. A főhősnő köré szövődő csodálatos szerelmi történet ugyanakkor szívbemarkolóan ábrázolja a harctéri események mögött háttérbe szoruló, de azoknál nem kevésbé tragikus asszonysorsot. A háborús frontok, a forradalmak és ellenforradalmak panorámaszerű áttekintése, valamint párhuzamos egyéni és kollektív odüsszeiák ábrázolása is hozzásegíti az olvasót, hogy választ kapjon történelmi létkérdéseinkre.