Magyar-Olasz szótár jellemzők

Az új kéziszótár a korábbi, Koltay-Kastner-féle nagyszótár anyagára épül és ezt az anyagot korszerűsítve a mai nyelvállapotot tükrözi. Elsősorban a hazai olaszul tanuló, olasz nyelvet használó, nyelvvizsgára készülő közönségnek készült.