Magyar philosophia jellemzők

„A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai'' sorozat célja, hogy szövegközlésekkel és elemzésekkel segítse elő a magyar filozófiai kultúra hagyományainak feltárását. Jelen kötet első két tanulmánya általánosságban tárgyalja a magyar filozófia fogalmát, kánonait. Az írások zöme a XIX. század problémáira, így a „nemzeti filozófia" jelenségére, Szontagh Gusztáv tevékenységére, a magyar Mill-recepcióra és a XX. század kezdetének filozófiai átrendeződésére összpontosít, a két utolsó, Bretter György és Székely János műveiről szóló tanulmány pedig az irodalom és filozófia kapcsolódási pontjait járja körül. A szerző az utóbbi tíz év terméséből válogatott, könyvében kevéssé olvasott szövegek és vitatott életművek között barangol. Nem törekszik új kánon megalkotására, de nincs ellenére; ha elemzései föl találják karcolni a régit.