Magyar polgári jog: Szellemi alkotások joga jellemzők

A kötet a szellemi alkotások jogának általános kérdései mellett, tárgyalja a szerzői jogot és az iparjogvédelmet.