Magyar politika 1944-2004. - Politikai és hatalmi viszonyok jellemzők

A magyar társadalom elmúlt hatvan évének meghatározó tényezője volt a politika. A külső és belső politikai és hatalmi kényszerek döntő szerepet játszottak a magyar történelem alakulásában, tízmillió ember és nemzedékek sokaságának életében, egyéni sorsok és tragédiák alakulásában, örömökben és felszabadító élményekben. A kötet politikatudományi munka, hatvan év politikai és hatalmi viszonyait és azok változásait elemzi rendszerszemléletű és funkcionalista megközelítésben. A szerző bemutatja az egymást követő politikai és hatalmi viszonyok átfogó, rendszerspecifikus ismérveit, különös súlyt helyezve a politikai rendszer és a hatalmi viszonyok intézményeinek és alrendszereinek meghatározására és funkcióik leírására. A tárgyalt történelmi korszakban Magyarországon három társadalmi rendszer épült ki, háromféle rendszerváltás, egy forradalmi rendszer-változtatási kísérlet, valamint két radikális rendszerreform zajlott le. Az egyes tárgykörök bemutatása kapcsán az olvasó olyan politikatudományi fogalmak definiálásával találkozik, mint például a szovjetizáció, a totalitarizmus, a politikai despotizmus, a koncepciós politikai perek funkciói, a bolsevik típusú kommunista pártok jellemzői, a nómenklatúra és az ideokrácia működése, a kierőszakolt rendszerváltás, a demokratikus rendszerváltás jellemzői és tartalma, a magyarországi újkapitalizmus és az új magyar demokrácia jellege.