Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999 jellemzők

Az 1999-es év egyik legnagyobb könyvsikere Romsics Ignác Magyarország története a XX. században című munkája volt. A kiadót ez indította arra, hogy a szerzőt egy XX. századi magyar történeti szöveggyűjtemény összeállítására is felkérje. A két kötetes és kötetenként négy-négy fejezetből álló válogatás az 1914 és 2000 közötti időszak politikatörténetének minden fontos alapdokumentumát (törvények, kormányrendeletek, pártprogramok és párthatározatok, magyar vonatkozású nemzetközi szerződések stb.) tartalmazza.
Emellett ízelítőt nyújt e viharos évszázad művelődés- és kultúrtörténetéből is. Az oktatásügy alakulása éppúgy nyomon követhető belőle, mint a század legfontosabb magyar folyóiratainak ideológiai beállítottsága. Mindezek mellett a nagyhatalmak Magyarországgal kapcsolatos elképzeléseinek és döntéseinek - magyar nyelven részben először olvasható - alapdokumentumai is helyet kaptak a válogatásban. Az összeállítás nemcsak a felvételi vagy érettségi előtt állók, illetve a vizsgára készülő egyetemisták és főiskolások számára nélkülözhetetlen, hanem tanáraik és mindazok számára is, akik az elmúlt évszázad történetét a források szintjén is meg szeretnék ismerni.