Magyar tudománytár 4. jellemzők

Nagyszabású könyvsorozatunk egyes köteteiben a magyar tudományos élet jeles személyiségei adnak áttekintést hazánk ezredfordulós arculatáról. Nemes szándék szülte a sorozatot. Összefoglalni ismereteinket a magyarság és a vele egy államban élő népek szállásterületének természeti és társadalmi viszonyairól: a földről, a levegőről, a vízről, a tájról, a növény- és állatvilágról, a történelemről, a szórakozásrendszerekről, a települési rendről, a gazdálkodásról és a kultúráról. A hétkötetes Magyar Tudománytár a művelt nagyközönségnek készült, a legszínvonalasabb művek legjobb hagyományait követi.