Magyar zarándokok és emlékek a Szentföldön jellemzők

Gyürki László pápai prelátus, Biblia-fordító, már évtizedek óta jelentet meg kiváló cikkeket, tanulmányokat és útikönyveket a Szentföldről.
Jelen munkájának első részében Szent István király korának gyalog, szekéren, lóháton történő útjairól a 2000-es nagy jubileumi esztendőig követi nyomon a szentföldi magyar zarándokok történetét.
Tíz évszázad során számos magyar alkotás keletkezett Jézus szülőföldjén, s bár ezek közül sok megsemmisült a történelem viharaiban, még ma is nagy számban léteznek anyanyelvünkön megjelölt szent helyek, s szeretetüket és hitüket kifejező művészi alkotások. A második részben ezeket ismerteti a szerző.
A kötet máshol nem olvasható művészi és kultúrtörténeti vonatkozásokkal gyarapítja a Szentföldre látogató turisták és zarándokok ismereteit.