MAGYARÍTÓ SZÓTÁR - IDEGEN SZAVAK MAGYARUL jellemzők

Anyanyelvünk iránt érzett felelősségünk tudatában nyújtjuk át Magyarító szótárunkat azoknak, akik szívügyüknek érzik a szép, ma-gyaros fogalmazást, de segítségre van szükségük: olyan kézikönyvre, amelyben könnyen meglelhetik az idegen szó helyett használható köz-érthető és szebb magyar szót vagy szavakat. Kerülnünk kell a felesleges idegen szavakat, hiszen napjainkban a magyar szövegek szókészletének és kifejezéskészletének érthetetlen-ségét, homályosságát gyakran a más nyelvekből – korunkban elsősor-ban az angolból – újonnan átvett szavak, kifejezések tömege és főként használatuknak elburjánzása, a nyelvünk eredeti alkotóelemeit kiszorí-tó terjedése okozza.Szótárunk úgynevezett kínálati szótár, az olvasó ösztönös nyelvér-zékére és nyelvi tapasztalataira bízza, hogy a kerülni kívánt idegen szóhoz ajánlott magyar megfelelők közül válassza ki a mondatába leginkább illőt. A Magyarító szótár 12600 régi és új idegen szónak 21700 magyar megfelelőjét kínálja fel.A gazdag gyűjtemény hatékony s