MAGYAROK ÉS OLASZOK AZ EURÓPAI KULTÚRÁBAN jellemzők

Kaposi Márton legújabb könyvében is a filozófusgondolati mélységével és a filológus tudományosalaposságával tanulmányozza a magyar amp;amp;amp;#8211;olasz kapcsolatokezer éves történetét. Komparatisztikai tanulmányaiegyszerre vizsgálják kultúrtörténeti perspektívák nagyösszefüggéseiben és a sokatmondó részletekboncolgatásával két európai nemzet megannyi közös,illetve rokon vonást és találkozást mutató kultúrájaigazi foszereploinek: a nagy alkotó egyéniségeknekszemélyiségét, munkásságát, muveit. Machiavellimagyarországi elo- és utóéletérol, Vico, Mazzini és azolasz liberálisok eszmeiségérol, romantikusok,realisták, avantgardisták és Pirandelloszemélyiségfelfogásáról, magyar bölcselokrol ésbölcsészekrol, italianistákról és dantistákrólelmélkedve, a tudós szerzo európaiságunk, kulturálisidentitásunk alapkérdéseivel szembesíti olvasóit.