Magyarok - Naplójegyzetek jellemzők

A kötetben Illyés Gyula 1935-1938-as naplójegyzetei olvashatók.