MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE - 2013. OKTÓBER 1. jellemzők

Magyarország Alaptörvénye- Magyarország Alaptörvénye- 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirőlHatályos: 2013. október 1-tőlA szerkesztés lezárva: 2013. október 1.