MAGYARORSZÁG AMERIKAI BOMBÁZÁSA A II. VILÁGHÁBORÚBAN jellemzők

Horváth Attila hiánypótló kötete - kapcsolódva a hetvenedik évfordulóhoz - mintegy tíz év kutatómunkájának eredményeként az első Frantic hadműveletet, azt a légitámadást mutatja be, amely Debrecen vasúti létesítményei ellen zajlott le 1944. június 2-án (és az azt követő néhány napban). Az előszó után a szerző mintegy negyven oldalas tanulmányban írja le a történteket: a Frantic Joe hadművelet ötletét és előkészítését, a légitámadás struktúráját, lefolyását, a pusztítást, az áldozatokat, az egyetlen lezuhant B-17-es bombázógép sorsát, a légitámadás utóéletét és mai nyomait. Ezt követi a bombatámadás 509 halálos áldozatának katasztere, az áldozatok és sérültek számait tartalmazó összefoglaló táblázat, a város területére hullott bombák listája, valamint a hadműveletben résztvevő alakulatok főbb adatai. A táblázatokkal, adatbázisokkal, fotómelléklettel és forrásjegyzékkel záródó kötet a had- és helytörténet iránt érdeklődők olvasmánya.