Magyarország éghajlattörténete az újkor idején jellemzők

A kötet tartalmából: Történeti ökológia és éghajlattörténet; Az éghajlattörténeti kutatás forrásai; Éghajlati-környezeti változások Európában az utóbbi kétezer évben; Magyarország éghajlatának jellemzői; A hónapok éghajlati változásai Magyarországon az újkor idején; Az évszakok és évek éghajlati változásai az újkori Magyarországon; Éghajlati változások Közép-Európában és Magyarországon az újkor idején