MAGYARORSZÁG ÉS AZ ANGOLSZÁSZ VILÁG jellemzők

Gál István (1912-1982) számára Nagy-Britannia volt a végső eszmény, példakép, minta. Kisebb újságcikkeitől szövegközlésein át nagy tanulmányaiig az angol értékeket igyekezett megmutatni a magyar olvasóközönségnek, s különösen azokat az alkotókat kereste, akik ismerték és szerették Magyarországot és akiknek felkutatása révén össze tudta kapcsolni a brit és a magyar művelődéstörténetet vagy a politikai történelmet. A viktoriánus angolok magyar vonatkozású szövegei révén azt mutatta be filológiai akríbiával és céltudatos hazaszeretettel, hogy a 19. század Nagy-Britanniájában ismerték és elismerték Magyarország küzdelmét a szabadság és a függetlenség eszméiért, különösen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején és nyomán.E kötetben először összegyűjtött cikkei, esszéi, tanulmányai, forrásközlései így, együtt Magyarország képének gazdag angliai (és részben amerikai) tükörképét adják, s egyben azt az igyekezetet is mutatják, ahogyan fénykorában a brit birodalom Kelet-Közép-Európa fel