Magyarország és környezetének regionális földtana I. Paleozoikum-paleogén jellemzők

A tankönyv tartalmi, szerkezeti felépítésének meghatározása szempontjából orientáló elvként szerepelt az a körülmény is, hogy a magyarországi mezozoikumról, Haas Jánosnak köszönhetően, a hallgatók számára rendelkezésre áll egy jegyzet (HAAS 1994). A jelen tankönyv ezért erre való hivatkozással többnyire csak rövid összegzésekre szorítkozik az egyes hazai tájegységek mezozoikumát illetően. (Részlet a bevezetésből)