Magyarország környezettörténete az újkorig jellemzők

"Magyarországon a környezettörténet születőben lévő tudományterület, a magukat (egyebek mellett) környezettörténésznek vallók száma alig haladja meg az egy tucatot. Joggal vethető fel, hogy ilyen ingatag tudományos háttérrel nem készíthető el egy átfogó környezettörténeti monográfia Magyarországról. S ez kétségkívül így is van, egy modern környezettörténeti szintézis elkészítéséhez a honi kutatási erők és eredmények elégtelenek. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a magyar történészek, geográfusok, etnográfusok, ökológusok, biológusi, antropológusok (s a sort még lehetne folytatni) rendkívüli mennyiségű, az ember és a természeti környezet együttélésére vonatkozó ismeretet gyűjtöttek egybe. Ezek monografikus összefoglalása pedig feltétlenül hasznos és szükséges. Aligha vitatható, hogy a honi környezettörténeti kutatások előmozdításának alapvető feltétele a hasznosítható kutatási eredmények összegzése." (A szerző)