Magyarország politikai évkönyve 2008-ról I-II. (DVD melléklettel) jellemzők

"A 2008-ról szóló első kötetben a közélet egészéről 26 szerző átfogó elemzése, közöttük a pártok szakértőinek népszavazási kampányaikról szóló tanulmánya olvasható. A kötet második felében 37 szerző 26 tanulmánya elemzi a kormányzati rendszer, a kisebbségi kormányzás és az államhatalmi ágak működését. Néhány nagyobb terjedelmű tanulmány szövegének és adatbázisának egy része a DVD-n található. Ezt a megoldást úgy alakítottuk ki, hogy a nyomtatásban közölt tanulmányok önmagukban is teljesek, de a digitális formában található kiegészítésekkel még mélyebb és átfogóbb ismereteket (és szép színes képeket is) kap az Olvasó az adott témáról.
A második kötetben, a közpolitikai kötetben 43 szerző tekinti át a gazdaságpolitika, közlekedéspolitika, energiapolitika, szociálpolitika, egészségügyi politika, sportpolitika területeit, valamint egyes válogatott, a 2008. év során aktualitással bíró közpolitikai témákat. Szándékunk szerint a második kötet olyan közpolitikai szakmunka, amelyet önmagában is jól lehet használni az oktatásban és a szakmai elemző munkában.
A harmadik kötet a digitális kötet (ez lesz a közeljövő kizárólagos megjelenési formája), amely a szokásos közéleti adatbázist és az év releváns közvélemény-kutatási eredményeit tartalmazza." (A szerkesztők)