MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1301-1526. jellemzők

Változatlan utánnyomásMég a nagy összefoglaló történeti munkák közül is hiányzik a fenti korszakot tárgyaló könyv. E témában a szerzők korábbi önálló jegyzeteiket dolgozták át és illesztették szerves egységbe. A legújabb kutatási eredményeket felhasználó kötetből képet kapunk a korszak részletes esemény- és hivataltörténetéről, a leglényegesebb társadalmi mozgásokról, a rendi társadalom magyarországi kialakulásáról. Külön érdemük, hogy számos történelmi sztereotípiával leszámolnak, elsősorban Zsigmond korára és a törökellenes fellépés kezdetére vonatkozóan. A munka külön gondot fordít a történelmi szakterminológia kifejtésére, a kutatástörténet és a szakirodalom ismeretére. Számos térkép, ábra és kép, valamint kronológia segíti a tájékozódást. A könyv egyaránt szolgálja az egyetemi történészképzést, a tanárképzést, a haszonnal forgathatják a történelemtanárok, és tárgyalásmódja alkalmassá teszi arra is, hogy a magyar történelem e népszerű korszaka iránt érdeklődő szélesebb közönség is