Magyarország története 895-1301 jellemzők

Régi hiányt pótol a kiadó, hiszen a korszakról eddig nem volt forgalomban egyetemi, főiskolai tankönyv. Kristó Gyula több mint 400 év magyar történetéril nyújt átfogó képet. A középpontban ugyan a politikai történet áll, de szerteágazóan és sokszínűen tárgyalja a gazdaság és a társadalom alakulását, érvényesítve a művelődéstörténeti szempontokat is. Nem kötelezi el magát egyetlen nézet mellett, ismerteti a vitás kérdéseket és az övétől eltérő álláspontokat is. A tankönyv törzsanyagát számos egyéb anyag egészíti ki: két fejezet foglalkozik a magyar őstörténettel és a Kárpát-medence rövid históriájával, valamint széles kitekintést nyújt a környező országokra és Európára.