Magyarország vegyes házi királyai jellemzők

A magyar királyi trónon az Árpádok fiágon történt kihalása (1301) és a mohácsi csatavesztés (1526) közötti 225 év alatt 14 uralkodó ült, akik hét dinasztiába tartoztak. Joggal illeti meg tehát e csaknem negyed évezredet a vegyes házi királyok kora elnevezés. A jelen könyv e 14 király élettörténetét mutatja be jeles külföldi (cseh, lengyel) és hazai történészek tollából, akik hiteles forrásokon nyugvó, életteli képet rajzolnak az uralkodókról. A hangsúly ezúttal nem a sorsdöntő eseményeken, nem az országos és nemzetközi politikán van, hanem az emberben, aki - királyi koronával a fején is - a szerencse forgandóságának kitett esendő lény, aki családot szeretne maga körül, s dicsőségre vágyik...